søndag, februar 10, 2008

Skremmende fra kommune-Norge

Terra-kommunen Haugesund har åpenbart en rådman som ikke gjør jobben sin. De mest elementære oppgaver i en rådmannsfunksjon er ikke på plass:
  • Saksutredning har ikke vært forsvarlig
  • Politiske vedtak om konkurranseutsetting av tjenestekjøp er ikke fulgt opp
  • Rådmannen har gått ut over sine fullmakter
  • Kontroll og oppfølgning av investeringer er ikke gjort
Hvor har jeg dette fra? Kommunens egen rapport om hvordan man kunne havne i rollen som Terra-kommune. Rapporten er utarbeidet av KPMG og ble lagt frem på fredag. Bystyret i Sildabyen skal behandle den på kommende onsdag.

En annen konklusjon i rapporten er at det er ikke mangler på skriftlige prosedyrer og rutiner som er årsaken til fadesen. Årsaken skal være feilaktive vurderinger og beslutninger hos rådmannen og tidligere økonomisjef.

For meg er konklusjonen åpenbar: En kommune og en ordfører kan ikke leve med en rådmann som ikke gjør ovenstående oppgaver. Hva er igjen av rådmannsfunksjonen hvis man tar bort saksutredning, oppfølgning av politiske vedtak, sørge for at det som gjøres er innen fullmaktene - og at kontroll med virksomheten er på plass og følges opp?

Så kan man si at dette er en spesiell sak. Men når så sentrale oppgaver ikke følges i forhold til finansforvaltningen - hvordan kan man stole på at det er på plass i andre sammenhenger?

En rekke andre elementer i reportagene om hva som har skjedd i Haugesund er bare for fantastiske til å tro. Et eksempel er økonomisjefen som får i oppgave avbystyret å konkurranseutsette kjøp av finanstjenester, sender spørsmålet videre til den de hadde som leverandør av disse tjenestene (Terra) for å få hjelp!

Skrevet med det forbehold at min kilde, Haugesunds Avis har lest rapporten riktig.

Ingen kommentarer: