tirsdag, oktober 28, 2008

Politisk vedtatte kaffebarer

Vi har akkurat hatt en pussig sak i bydelsutvalget: Vi har anbefalt at et næringslokale kan omreguleres fra solstudio til kaffebar. Det var vi alle for, for vi har alle vært på La Sosta og drukket kaffe.

Og nettopp det er jo paradokset: La Sosta har jo vært åpent i disse lokalene i mange måneder - og det er i alle fall et år siden det var solstudio der.

Er det virkelig slik at vi regulerer næringsarealer til de enkelte næringsvirksomheter, eller er det sortert i grupper? Dersom noe skal gjøres om (som i dette tilfellet) - hvem er det som gir midlertidige tillatelser. Kan de som gir slike midlertidige tillatelser får fullmakt til å gjøre det fullt og helt ikke stykkevis og delt? I alle fall i opplagte saker?

Det føles meningsløst å sitte å vedta kaffebarer som allerede eksisterer. Ja, det føles faktisk helt uvirkelig å sittte å fatte politiske vedtak om hvor kaffebarer skal få åpne og ikke åpne i det hele tatt.

Kunne vi ikke bare latt de som vil drive næring drive næring i næringslokalene i bydelen?

mandag, oktober 20, 2008

Hjem til Polen

Så rammet finanskrisa Kongen personlig. Bivirkninger og langtidsvirkninger av våre nedturer og andres opptrurer slår en i fjeset med gjennombløt vaskeklut:

Mine polske hushjelper, som trofast har tjent meg siden 2005, og som hver annen uke har tatt et grundig oppgjør med hybelkaniner, vinduer støvtørk og annet, sier opp - umiddelbart.
Årsak: Utsiktene hjemme er blitt mye bedre, og i Norge ser det ut til å stoppe opp. i tillegg er det blitt dyrere å bo, så av det de tjener blir det mindre tilbake.

Vips, så flyttet den arbeidskraften.....
...og jeg føler krisa rammer hardt....

fredag, oktober 10, 2008

Gift med en afrikaner???

Om NRK-medarbeidere i utlandet:
"Jeg trodde han het Tom Kristiansen Harare, jeg. Helt til han kom hjem. Trodde han var gift med en afrikaner eller noe", sa en venn av meg.

Men det er jo egentlig ganske diskriminerende. Tom Kristiansen burde jo fått tilnavnet Harare-Tom, eller kanskje Ha-Rare-Tom, akkurat som Moskva-Marit. Og hvorfor har vi ikke Latin-Joar. Hva med Jerusalem-Lars og Beirut-Karsten

onsdag, oktober 08, 2008

Forsvarlig - men ingen fest

Byrådet har lagt frem budsjett for bydelen Kongen bor i, St. Hanshaugen. Bydelen liger an til å få til sammen 15 millioner mindre å rutte med kommende år enn vi har hatt inneværende år. Isolert sett kan det se ut som et stort beløp, men ser vi på bakgrunnen er dette en naturlig utvikling.

I løpet av de siste årene har sammensetningen av bydelens befolkning endret seg betraktelig. Andelen eldre går jevnt nedover, mens andelen høyt utdannede 30+ beboere går opp. De fleste merker det ved at det popper opp eiendomsmeglere på ethvert hjørnet, slik at de dødes leiligheter fort kan fylles igjen.

Statistikken har fortalt oss om denne utviklingen i flere år. Byrådets budsjettforslag for 2009 er basert på befolkningssammensetningen fra 2007. Dermed får bydelen faktisk en ekstra tilpasningstid på rundt 1 ½ år fra befolkningsstatistikken tas opp til den får budsjettkonsekvenser. Tenk å få så god tid på å planlegge omstilling!

Bydelsadministrasjonen har god kontroll på prognoser og fremskriving av tall og budsjettkonsekvenser. Allerede ved budsjettbehandlingen høsten 2007 fikk bydelsutvalget forhåndsvarsel om reduksjon i budsjettet for 2009 med rundt 12 millioner. Så også beslutningstagerne har full informasjon.

15 millioner er strengt tatt heller ikke mye: Bydelen får til sammen cirka 487 millioner til å løse sine oppgaver. 15 millioner utgjør 3 % av dette beløpet.

Hvis vi stryker noen nuller, og tenker på vår egen privatøkonomi: Om familien din hadde hatt en årsinntekt på 502.000, men visste den neste år ville få 490.000. Når året nærmer seg blir det klart at familieinntekten kommer til å bli 487.000. Det er sikkert ikke morsomt, men det neppe en situasjon som gjør at familien går over ende?

Det er også verdt å minne om at man kan gjøre ting smartere enn de har vært gjort før. Med borgerlig flertall i bydelsutvalget var St. Hanshaugen tidlig ute med å
konkurranseutsette sykehjemsdriften på ett av bydelens sykehjem. Det grepet alene sparte bydelen for 11-12 millioner i årlige driftsutgifter. Dette grepet alene kan ikke gjentas uten at det går ut over kvaliteten. Men tilsvarende eller andre grep på ulike områder kan antagelig gi like stor besparelse for bydelen.

Bydelen får penger tildelt av bystyret etter bestemte kriterier. Kriteriesystemet er bygget opp for å sikre at bydelene får midler til å løse de oppgavene de er pålagt. Fordelingen av midler skjer gjennom en nøkkel basert på sosioøkonomiske faktorer, befolkningssammensetningen og estimerte kostnader på de tjenester bydelene skal levere. Slik sikres at alle bydeler får midler til tjenestene som en andel av bystyrets totale ramme for bydelene. Samtidig tar systemet høyde for særskilte behov den enkelte bydeler har.

Når nestlederen i bydelsutvalget til Lokalavisen (på trykk) uttaler at "- Vi er de store taperne av budsjettforslaget, og det synes jeg jo er paradoksalt med tanke på at byrådslederen selv kommer fra St. Hanshaugen.", da viser han at han ikke forstår hva kriteriesystemet er og hvorledes det fungerer.

At han med en slik uttalelse antyder han foretrekker politikere som "sørger for sine egne" fremfor å sørge for en god sosial fordeling er ganske oppsiktsvekkende.

Når han i tillegg påstår bydelene, som utgjør over 40 % av Oslo kommunes budsjett, er "salderingspost" for byrådet, er det grunn til bekymring for salderingen av budsjettet han og hans flertallspartnere i bydelen har ansvar for.

mandag, oktober 06, 2008

Missekonkurranser

Kongen tilbragte en mindre del av helgen på missekonkurranse, kåringen av årets Sildeprinsesse. Akkurat passe ironisk, der CVer bestod av "Norgesmester i glansbildesamling" og "Bredt samfunnsengasjement som omfatter Celebrate Parece og deltagelse i gullrullestolen".
Kandidatene viste det beste av Haugesunds unge kvinner, presentert som frøken Åre, frøken Tare og for ikke snakke om frøken Agn.
Selv heiet vi på kandidaten som ble presentert som leder i Haugesund Unge Høyre. Hun vant riktignok ikke, men som en av finalistene har hun likevel en lys fremtid foran seg.
Hva Kongen gjorde der? Deltok i alle fall ikke, men morro var det lell....