onsdag, februar 11, 2009

Venstre er problemet

Idag begynte jeg dagen med frokostseminar hos Civita og Minerva. Tema var irreversible reformer etter valget. 2 rød-grønne og 3 fra den grønn-gul-blå-svarte siden. Det ble en ganske selsom opplevelse.

De 2 rød-grønne (Pedersen & Lysbakken) kastet frem nye valgløfter, og mente tydeligvis at ting som at staten skal ta tannlegeregningen for deg er en substansiell og nødvendig reform. I tillegg unngikk de begge behendig å svare på utfordringer som for eksempel hvorfor salget av privat helseforsikring har økt med 70 % under rød-grønt styre.

Den grønn-gul-blå-svarte leiren, representert ved 3 av dem (Elvestuen, Solberg & Lerstein) hadde en annen variant: Parallell-argumentasjon uten å snakke sammen. De var inne på så mange av de samme momenter i forhold til hva som er viktig:
  • Brukervalg på flere områder
  • Forsvar av individet og individets demokrati ("Du er sjefen")
  • Behovet for å redusere overadministrasjonen av Norge
  • Fokus på å styrke lærerene for å sikre en bedre skole
  • Nødvendigheten av å få mer ut av pengene i helsevesenet
  • Behovet for å styrke det sivile samfunn og den frivillige sektor
  • Behovet for å slippe private aktører til for å sikre bredde i tilbudene til de svakeste i samfunnet

Dette var tråder alle de tre grønn-blå-svarte var innom - men de snakket helt parallelt, og kommenterte ikke hverandre eller pekte på enigheter de kunne bygge videre på. Dette holdt på i over 1 time.

På direkte spørsmål fra undertegnende, og de kunne tenke seg å snakke sammen om disse momentene, og se om de kunne enes om felles reformer på disse områdene, slo Elvestuen fra Venstre helt om.

Fra å snakke sindig og rolig om hva han ville med politikken, og hva som er nødvendig for å forbedre Norge, benyttet han de siste 10 minuttene til å rakke ned på den ene parten på den grønn-gul-blå-svarte siden, FRP. Først for ikke å ville støtte Venstre, dernest ved å lekse opp om hvor langt FRP står fra Venstre.

Altså: Etter 1 time med å peke i samme retning, bruker man de siste 10 minutter på å skjelle ut en av de man ellers har hatt en del til felles med, og i tillegg belære de som spør hvorfor man ikke kan snakke sammen.

Det er skikkelig "Tuppen & Lillemor" - bare at Venstre spiller begge rollene helt alene - og i tillegg forventer de at andre skal ta dem alvorlig i tillegg.

Jeg er ikke akkurat imponert over Venstres innsats for en ny regjering.

tirsdag, februar 10, 2009

Fritt Ord Honnør til bedragere

Fritt Ord melder idag at de har gitt "Fritt Ords Honnør" til Mads Gilbert og Erik Fosse for sine øyenvitne skildringer fra Gaza.

Jeg er overbevist om at Gilbert og Fosse gjorde en kjempejobb i forhold til sin legegjerning og i forhold til å hjelpe mennesker i nød. Det skal de ha honnør for.

Men det er ingen tvil om at de i sine skildringer og sine "øyenvitnebeskrivelser" ikke fulgte objektive kriterier, at de hadde en politisk dagsorden for hva de beskrev og hva de så.

Ifølge den kanadiske kommentartoren Barbara Kay, gikk de så langt som til å iscenesette falske lidelser for å oppnå større effekt:

"Last week CNN aired a heartrending videotape of a "dying" Palestinian child receiving "CPR," ostensibly one more Gazan victim of Israel's inhumanity. It was quickly blogged on by alert medical professionals as an obvious hoax.

The "war crime" was a stunt engineered or abetted by a Norwegian doctor, Mads Gilbert, who was filmed narrating the bogus scenario for the videographer, supposedly the "victim's" brother, but in fact the owner of a Hamassupportive Web site." (sitert fra The National Post, 14. januar)

Og for et slikt bedrag for å lure verden til å tro at lidelsene var verre enn de virkelig var får legene nå Fritt Ord "Honnør". Ganske skremmende hvor ensrettet Norge egentlig er.

mandag, februar 02, 2009

Bra svar!

I går våknet vi Høyrefolk opp til nye krav fra sentrum. 2 uker etter at Erna (kanskje noe ufrivillig?) hadde satt seg i regjeringsbil med oppblåste Sponheim og salige Høybråten, var sistnevnte ute igjen.

Denne gangen var det i Søndagsaften, med krav om at staten skal regulere mer, anbud skal ikke brukes så mye og skattelette er fy. Må innrømme at etter de siste eftergivelser var jeg noe skjelven da jeg åpnet dagens avis. Men der begynner partiledelsen å vise klarere takter.
"Det blir mye ord. Høybråten må nok nøye seg med det Høyre han ser i dag," skal Erna ha svart Aftenposten. Bra, sett opp noen staur og fortell dem at vi også har en del saker vi ikke firer på.

Enda klarere er Henrik Asheim: "Hvis Høybråten mener en ny regjering skal føre til økte skatter, økt statlig kontroll og nei til anbud i omsorgssektoren, kan han like gjerne forhandle med Arbeiderpartiet fremfor Høyre. Og en Høyre-regjering som ikke senker skatter og avgifter er like sannsynlig som en SP-regjering som fjerner landbrukssubsidiene."

Hvis dette er starten, kan det bli en bra valgkamp der Høyre fremstår tydeligere enn før.

søndag, februar 01, 2009

Hvor ble januar av?

Skremmende at 1/12 av året har gått - og jeg har bare ikke skjønt det. Men så har jo tiden gått med til rydde, rydde, rydde og rydde.

Etter 2 turer med full bil til Fretex (Sekker med klær, 2 TV-apparater, litt gamle møbler, en radio, og masse rusk), diverse søppelsekker og salg på finn.no er det nå synlig i leiligheten at noe er borte. Bare utrolig hva man egentlig har - og hva folk vil ha....

Men det er jo mye bedre å få det gjenbrukt gjennom Fretex eller finn.no enn bare å kaste det.

Men det må mer til for at kommende samboer skal bli fornøyd (ok, meg selv også). Kampanjen "Kast furua ut av St. Hanshaugen" har nå nådd mitt stuetak. Etter en rekke aksjoner på egenhånd, der dører, lister, rekkverk, trapper og karmer har fått gjennomgå, er nå spisskompetanse hentet inn for å løse utfordringen med stuetaket, der høyden er opp til 560 com.

Mitt bidrag til å holde hjulene i gang, min lokale krisepakke kan det vel kanskje kalles, er å ha lagt ut anbud på Riksanbud, der jeg søker malere til taket - og vips så var halve Toten i arbeid igjen (i alle fall for en uke).

Så får vi se da, om det må flere lokale krisepakker til før den tilkomne (og meg selv) er fornøyd......