torsdag, juli 24, 2008

Tear down the new walls!

Tror jeg har bestemt meg..... Er ikke sikker på at alle svarene er klare ennå, men jeg likte virkelig hva jeg hørte fra Berlin idag.

Hans vektlegging av historien og båndene som knytter oss sammen, og hvordan USA og Europa sammen er de beste partnerne, peker på historiske fakta som ingen kan se bort i fra. Og selvom deler av det begynner å ligge tilbake i tid, var det i avgjørende øyeblikk for både Europa og USA vi sammen skapte det frie og demokratiske velferdssamfunnet vi lever i idag.

Og derfor ble hans overgang fra denne historien til å snakke om hvilke murer vi må rive idag, hvilke nye murer som vi må fjerne en utrolig riktig påpekning av at dersom vi ikke ser de nye skiller som oppstår rundt oss - ja da har vi en eller annen form for krig rett ved egen dørstokk igjen.

Det være seg en fysisk krig i form av terrorisme, eller en ødeleggende flom av herion. Det kan være atomavfall på aveie og organisert kriminalitet som skaper undergrunnsamfunn. Det er disse arenaene vi må kjempe på, slik hørte jeg Obama. Og det er de arenaene vi ser hver dag, i fra New York, London og Madrid - ned til vårt hjemlige Plata og Skippergata i Oslo.

Og da liker jeg hans invitasjon til dialog og diplomati for felles å bidra til å bygge ned murene - både de mentale og de faktiske. Samtidig trakk han opp en del premisser for dialogen som er nødvendige, den grunnleggende respekten for individer og grunnleggende friheter.

Jeg liker hans klare krav til at vi må ta velgere i Zimbabwe like alvorlig som velgere i Europa. Jeg liker hans krav om ikkespredning av atomvåpen, og klare beskjed til Iran om å stanse sitt program. Han hadde flere gode eksempler i talen.

Men også krav til oss: Det handler ikke om å gi ut penger i Somalia - men å redusere fattigdommen som skaper terrorisme. Det er en måte å se samhandling og tettere bånd enklere å skape. Og der kommer trolig hans største hull i talen: Intet ord om betydningen av frihandel - og dessverre er nok ikke det tilfeldig.

Men likevel: Han ser de nye slagmarkene og han vil rive ned de nye murene. Det tiltaler meg.

mandag, juli 21, 2008

Byråcrazy med negativ miljøeffekt

Regjeringen vil være miljøvennlig, og har sørget for regelverk om kjøp av klimakvoter for alle statsreiser. Jeg har ikke noe i mot miljøtiltak, spesielt ikke de som virker, Men merarbeid uten effekt liker jeg ikke.

Regjerningen har gitt Statens Senter For Økonomistyring i oppgave å sørge for håndheving av innkjøp av klimakvoter for alle statsreiser. De har satt seg ned og tenkt dypt og lenge på dette hvordan man skal håndheve dette i tråd med de politiske signalene. Og her går det galt allerede i utgangspunktet.

I Senterets kundenotat 40/2008 heter det innledningsvis at:
"I første omgang er det bare utenlandsreiser det skal betales klimagasskvote for. Det skal betales for alle utenlandsreiser, uavhengig av om reiser faktisk er foretatt med fly eller ikke."
Altså: Uansett hvordan du reiser er, du miljøfiendltig om du reiser utenlands. Reisemåte spiller ingen rolle. Men det er klart man følger APs tankegang og å betale klimakvoter utenfor landets grenser.
I neste avsnitt heter det:
"Innlandsreiser skal også innrapporteres, dette for bruk til statistiske formål. Det skal i første omgang ikke betales klimagasskvote for reiser i Norge."
Altså: Man følger APs tankegang om ikke å ta klimatiltak innenlands, men man skal kartlegge alle reiser likevel, og dermed bruke tid på å rapportere noe som ikke skal brukes til annet enn å skape flere tall.
Konsekvens: Å fly 5 medarbeidere til Tromsø for å diskutere OL får ingen økonomiske konsekvenser for en statlig etat (ut over flybilletten), mens en statlig etat som sender 1 person på toget til Stockholm straffes med ekstra klimakvote i tillegg til billettkostnaden.
Så langt om miljøeffekten av dette tullete opplegget.
Dernest til dobbelte bokholderi og merarbeid:
Senteret stoler åpenbart ikke på statens reiseregningssystem, som sørger for at alle får nøyaktig det de skal ha av reiser, dekning av reiser og refusjoner. Dette er et system alle medarbeidere i staten må bruke og leve med, samt at statens regnskaper gjøres opp på grunnlag av dette, og skatt på godtgjørelse ilignes på bakgrunn av dette.
Senteret foretar stikkprøver, og har avdekket alvorlige saker. I rundskriv 40/2008 beskrives det slik:
"Vi finner dagsreiser mellom Oslo og for eksempel Tromsø som kun består at 2 togbilletter og 2 taxikvitteringer. SSØ har informert FAD om det er en viss underrapportering på innlandsreiser."
Derfor må ekstra kontroll til, og i hvertfall en etat insisterer nå på å få inn flippen av boardinglappen i tillegg til andre dokumenter for å dokumentere enhver reise...
(Nå er jeg ganske overrasket over at noen kan godkjenne reiseregninger med tog til Tromsø, men at dette er et problem i miljøarbeidet, all den tid reiser til Tromsø ikke er definert som miljøskadelige, jfr over, er for meg ubegripelig.)
I tillegg heter det i rundskrivet at reisene skal innrapporteres pr reiste kilometer - Men hvem aner hvor mange kilometer det er å fly til ulike steder. Flyr man fra Oslo til København er det åpenbart mye kortere å ta av mot sør og gå inn for landing fra nord. Men ofte har jeg flyet til København over Hamar og svingt inn over København via Næstved og Køge - se det blir fort 80-100 ekstra kilometer. Hvis ansvar er det?
Etatene tar dette alvorlig, og jeg kjenner til en etat/direktorat som nå har ansatt en egen saksbehandler til å sørge for oppfølgning. Jeg vet ikke hvor mange statlige etater, direktorater, foretak og vesener vi har, men at det alt i alt er en 250-300 er vel ikke usannsynlig.
Det betyr altså 250-300 nye årsverk til intern administrasjon - på bekostning av eldreomorg, barnevernsbarn og asfalt - for å rapportere miljøtiltak som ikke tar miljøhensyn.
At staten er flau skjønner jeg. Den er faktisk så flau at du finner ikke rundskriv 20/2008 på Senter for statlig økonomistyring sine sider. Faktisk har de ingenting på søkeordet "Klimakvote"

fredag, juli 11, 2008

Verdikjedekunnskap

Kongen har vært i Afrika igjen. Der kan man oppleve mye fint, og samtidig få godt innsyn i ulike verdikjeder:
  1. Ta ulike dyr i øyesyn gjennom spennende safarier og bilturer
  2. Ta for deg av de samme dyrene (kanskje ikke alle) i form av bordets gleder (gjerne sammen med druer som ikke er tråkket forgjeves
  3. Utrolig å oppdage hvor godt noen av dyrene passer til å ha på: For eksempel hvor godt restene av en krokodille passer for føttene og hvilken deilig følelse det er å spenne litt av strutsen rundt livet

torsdag, juli 10, 2008

Du vet du er voksen når... (del 8)

....nevøen din på 18 bare slår fast at "Pornosmultringen" i fjeset er et utslag av midtlivskrisen....