søndag, oktober 01, 2006

Styres vi av terroristene?

For et år siden ble de første Muhammed-tegningene trykket i Jyllandsposten. Jyllandspostens kulturredaktør har en interessant artikkel om nettopp dette i dagens Aftenpost. Han peker på en rekke eksempler der Europas frie meningsytring og vårt frie kulturliv har blitt styrt av ønske om ikke å "fornærme". Han stiller spørsmål ved om vi er på vei inn i en tid, der vi er så opptatt av å være politisk korrekte, at vi undergraver vår egen meningsytring.

Jeg tror ikke Selbekk i Magazinet hadde fri meningsutveksling som hovedtanke da han trykket Muhammed-tegningene, så den skal vi la ligge. Men hvor er Operasjef Bjørn Simensen når han sier han ikke vil sette opp Idomeneo - en Opera han faktisk hadde på programmet for 10 år siden. Hvorfor vurderer den samme operasjefen Idomeneo anderledes idag enn for 10 år siden? Er verket blitt dårligere? Har man ikke kunstnere som passer til rollene? Eller er det rett og slett fordi han lar seg styre av trusselen fra fanatikere?

Vi er lynkjappe i Norge og Europa med å kritisere USAs behandling av misstenkte etter ulike terrorhandlinger. Vi uttrykker meget stor skespsis til nye lover og regler som passerer i Kongressen omkring overvåkning og etterforskningsmetoder. Jeg likekr heller ikke mye av det jeg ser skjer på dette området.

Men er vi i ferd med å gå like mye ned i knestående med hensyn til ytringsfriheten i redsel for hva som kan skje. Flemming Rose fra Jyllandsposten avslutter dagens kronikk med et sitat av Karl Popper: "Hvis vi viser en ubegrenset toleranse overfor dem som er intolerante, hvis vi ikke er rede til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes overgrep, vil de tolerante bli tilintetgjort og toleransen med dem"

Kronikken har overskriften "Kampen om Europa" - la oss ikke lulle oss inn i en "Fred i vår tid"-situasjon.

Ingen kommentarer: