onsdag, oktober 11, 2006

Endelig Aften

Det var ikke for tidlig at dere tok opp hva som holder på å skje på Alexander Kiellands Plass. Som glad bybruker har jeg tilbakt mange timer på stedene der de siste somrene. Men i år har det blitt en trafikk som savner sidestykke.

Ganske sikkert er det velorganisert: Stadig trafikk inn og stadig nye damer som hentes i taxi. Her må miljøet ikke bare uroes. Politiet i Oslo må begynne å jobbe med bakmennene, de som henter damer hit for å sette de ut i prosititusjon. Politiet i Trondheim har gjennom målrettet arbeid klart å sprenge 2 sirkler med hallik- og sexhandel. Politiet i Oslo bør ha som målsetning for 2007 å sprenge minst dobbel så mange.

Ingen kommentarer: