onsdag, november 15, 2006

Venstre: Du var sjefen

I dag har jeg opplevd en av de mer absurde politiske spilloppmakerier, omkamper og tilløp til knefall jeg har overvært. Kongen har sittet på bakerste benk i Bystyret i Oslo, og opplevd vilje og ønske om fullstendig udemokratiske knefall for presskampanjer initiert av fagforeninger i Oslo Sporveier.

Forhistorien er at det lenge har vært ønske og behov for omorganisering av Oslo Sporveier. Man har jo aldrig visst hovr penga faktisk har gått hen. For over ett år siden la byrådet frem sakom nettopp det. Etter svært lang behandling, og en rekke høringer og innspill gjorde bystyreflertallet i juni endelig vedtak om omorganisering av Oslo Sporveier. Loyalt har selskapet fulgt opp og iverksatt de lovlig fattede vedtak bystyret gjorde, etter nesten ett års drøftinger og vurderinger.

Den siste uken har ansatte i Sporveien gjennomført aksjoner mot lovlig fattede vedtak, og satt tusner av Oslo-borgere på perrongen. Hva gjør partier i bystyret? At RV, SV og AP legger seg på kne for fagforeningene og sier vi må gjøre om vedtaket, slik at de ansatte blir fornøyde, er ingen overraskelse.

At det reverserer en rekke bevisste og villede vedtak, at det kan koste Oslos borgere 100 millioner kroner i driftsutgifter hvert år fra 2009, og at det skaper usikkerhet om finansieringsordningen for nye T-banevogner på 2,1 milliarder - betyr lite for de rødgrønne.

Men at dette er ført i pennen av det ellers borgelig innstilte Venstre er ufattelig. Venstre hopper av enigheten de var med på i juni, og gjør seg til fagbevegelsens talsmenn i Bystyret.

Ved neste korsvei bør Venstre velge dette slagordet:
DU er sjefen, inntil fagforeningene mener noe annet

Med mindre de tar til fornuft innen kommende onsdag - da kommer saken opp på nytt.

Ingen kommentarer: