fredag, november 03, 2006

Å bille - biller - billet - har billet

De fleste sier jeg har et riemlig konservativt sprog. Jeg falt aldrig for fristelsen til å skrive "golv" og "grube" da jeg gikk på barneskolen. Enkelte andre greier henger visstnok også med (en av de mer kuriøse er "overforsvømmelse" - et rent bærumsk ord).

Men altså jeg jobber i IT og verden fylles stadig av nye ord. Selskapet er norsk og vi har norsk som arbeidssprog. Det er jo i og for seg greit. Vi er meget strenge på å ha norske navn på avdelingene og funksjonene - HR-avdelingen er nemlig litt opptatt av det.

Og jeg synes i og for seg at det kan være greit å bruke norsk som arbeidssprog, all den tid vi faktisk hadde gjort det. Men når ord som "billing", "Business Review", "Storage", "Readiness", "Management Summary", "One-Pager" blir den ordinære ordbruken - da blir ønske om norske avdelingsnavn noe uthulet - mener nå jeg...

Har noen prøvd å bøye ordet "billing" på norsk (På tradisjonell norsk heter det "å sende regning"). La oss si det er et verb: Å bille - biller - billet - har billet. Eller kanskje er det et substantiv (En regning), altså: En bille, billen, fler biller, alle billene. Hva slags norsk blir dette?

Dagens mailutveksling var om hvorvidt "SOA" er "Service Oriented Architecture", "Sarbanes-Oxley Act" eller "Some Other Abbreviation" - TGIF!

Ingen kommentarer: