søndag, november 26, 2006

Forsvar friheten - mot religion OG politikk

Ikke ofte leser man synspunkter fra medlemmer av det engelske Overhuset i norske aviser. Men idag fikk vi et glimrende eksempel på at medlemmer av Overhuset fortjener sin plass på bakgrunn av deres klokskap og innsikt. Lord Dahrendorf skriver om hvorledes religion igjen utgjør en større del av de politiske beslutningene i Europa, i USA og i muslimsk-dominerte land.

Knapt noen av oss liker kristenkonservatives innflytelse i USA, pavens forsøk på å skrive Gud inn i en europeisk grunnlov, eller religiøst betont lovverk i muslimske områder. Og Dahrendorfs konklusjon er helt rett: De som tror på frihet, må lære å sette pris på den og forsvare den - for ikke en dag å måtte slåss for å vinne den tilbake.

Fundamentalisme er ille, også på den andre siden: Blant de som vil styre religionen politisk. Dessverre har vi i Norge en tradisjon for at det er slik forholdet skal være. Etter at Kongen (ikke denne kongen - danskekongen) så sitt snitt til å rappe kirkens eiendommer og øke egen innflytelse i 1537, har Norges regenter og regjeringer styrt Kirken med hård hånd.


Prester ansettes av staten, og regjeringen utpeker Guds sendebud (biskopene) på jorden. Norge er her helt på linje med kinesiske myndeheters utpeking av tibetanske lamaer.

Det som er spesielt ille, og som fyrer oppunder det Dahrendorf så riktig påpeker i dagens Aftenpost, er at politikerne de seneste årene i stadig sterkere grad bruker makten, og blant annet utpeker biskoper nettopp for å nå politiske mål. Bispeutnevnelser fra både
KRF-styrte og AP-styrte regjeringer er klare politiske føringer over religionsutøvelsen i landet. Det er like ille.

I Barne- og Likestillingsdepartementet sitter nå en minister og kokelimonker med ny ekteskapslov. Den skal gi sammerettigheter til homofile par som til heterofile. Det er bra, og det er jeg for.

Men grunnen til at Karita kokelimonker er trolig at hun ikke bare vil ha en eksteskapslov, hun vil også styre kirken. Dessverre er jeg redd det er like viktig for AP og de røde å tvinge den norske kirken til å vie homofile som å gi homofile like ekteskapelige rettigheter som heterofile.

Slik blander politikken seg langt inn i religionen. Det er like ille som at religiøse aktører har trådt inn på den politiske banen.

Ingen kommentarer: