lørdag, desember 09, 2006

NRK legitimerer diskrimminering

NRK presenterer idag Frelsesarmeens julekonsert i beste sendetid på vår lisensfinansierte stats-TV. Frelsesarmeen gjør veldig mye bra. Men Frelsesarmeen er en av de få store organisasjoner her i landet som fortsatt driver med aktiv diskriminering av enkelte grupper mennesker.

Jeg respekterer religiøst funderte organisasjoners rett til å opptre i tråd med sin overbevisning uten politisk innblanding og omvendt. Jeg krever imidlertid at folk, virksomheter og institusjoner tenker gjennom religiøse organisasjoners standpunkter og holdninger før man innleder et samarbeid med dem.

Det ville kanskje vært en idé om NRKs planleggere hadde fulgt med på nyhetene, og tenkt gjennom om dette er noe NRK vil identifiseres med. Er dette i tråd med NRKs etiske retningslinjer? Hvilke signaler sender NRK til homofile og lesbiske medarbeidere ved å bruke beste sendetid på å legitimere dette?

Ville NRK innledet et tilsvarende samarbeid med en religiøs organisasjon som diskrimminerer kvinner, praktiserer sharialover eller benekter Israels rett til å eksistere? Neppe - hvorfor er det greiere å diskrimminere homofile enn kvinner?

Selv velger jeg å støtte andre veldedige organisasjoner enn Frelsesarmeen. Jeg oppfordrer andre til å gjøre det samme.

1 kommentar:

whistoslo sa...

Tilsluttes! Det finnes et utall av organisasjoner som gjør like mye bra som Frelsesarmeen, SELV OM (!!!) de ikke diskriminerer mot lesbiske og homofile...