onsdag, februar 11, 2009

Venstre er problemet

Idag begynte jeg dagen med frokostseminar hos Civita og Minerva. Tema var irreversible reformer etter valget. 2 rød-grønne og 3 fra den grønn-gul-blå-svarte siden. Det ble en ganske selsom opplevelse.

De 2 rød-grønne (Pedersen & Lysbakken) kastet frem nye valgløfter, og mente tydeligvis at ting som at staten skal ta tannlegeregningen for deg er en substansiell og nødvendig reform. I tillegg unngikk de begge behendig å svare på utfordringer som for eksempel hvorfor salget av privat helseforsikring har økt med 70 % under rød-grønt styre.

Den grønn-gul-blå-svarte leiren, representert ved 3 av dem (Elvestuen, Solberg & Lerstein) hadde en annen variant: Parallell-argumentasjon uten å snakke sammen. De var inne på så mange av de samme momenter i forhold til hva som er viktig:
  • Brukervalg på flere områder
  • Forsvar av individet og individets demokrati ("Du er sjefen")
  • Behovet for å redusere overadministrasjonen av Norge
  • Fokus på å styrke lærerene for å sikre en bedre skole
  • Nødvendigheten av å få mer ut av pengene i helsevesenet
  • Behovet for å styrke det sivile samfunn og den frivillige sektor
  • Behovet for å slippe private aktører til for å sikre bredde i tilbudene til de svakeste i samfunnet

Dette var tråder alle de tre grønn-blå-svarte var innom - men de snakket helt parallelt, og kommenterte ikke hverandre eller pekte på enigheter de kunne bygge videre på. Dette holdt på i over 1 time.

På direkte spørsmål fra undertegnende, og de kunne tenke seg å snakke sammen om disse momentene, og se om de kunne enes om felles reformer på disse områdene, slo Elvestuen fra Venstre helt om.

Fra å snakke sindig og rolig om hva han ville med politikken, og hva som er nødvendig for å forbedre Norge, benyttet han de siste 10 minuttene til å rakke ned på den ene parten på den grønn-gul-blå-svarte siden, FRP. Først for ikke å ville støtte Venstre, dernest ved å lekse opp om hvor langt FRP står fra Venstre.

Altså: Etter 1 time med å peke i samme retning, bruker man de siste 10 minutter på å skjelle ut en av de man ellers har hatt en del til felles med, og i tillegg belære de som spør hvorfor man ikke kan snakke sammen.

Det er skikkelig "Tuppen & Lillemor" - bare at Venstre spiller begge rollene helt alene - og i tillegg forventer de at andre skal ta dem alvorlig i tillegg.

Jeg er ikke akkurat imponert over Venstres innsats for en ny regjering.

Ingen kommentarer: