tirsdag, februar 10, 2009

Fritt Ord Honnør til bedragere

Fritt Ord melder idag at de har gitt "Fritt Ords Honnør" til Mads Gilbert og Erik Fosse for sine øyenvitne skildringer fra Gaza.

Jeg er overbevist om at Gilbert og Fosse gjorde en kjempejobb i forhold til sin legegjerning og i forhold til å hjelpe mennesker i nød. Det skal de ha honnør for.

Men det er ingen tvil om at de i sine skildringer og sine "øyenvitnebeskrivelser" ikke fulgte objektive kriterier, at de hadde en politisk dagsorden for hva de beskrev og hva de så.

Ifølge den kanadiske kommentartoren Barbara Kay, gikk de så langt som til å iscenesette falske lidelser for å oppnå større effekt:

"Last week CNN aired a heartrending videotape of a "dying" Palestinian child receiving "CPR," ostensibly one more Gazan victim of Israel's inhumanity. It was quickly blogged on by alert medical professionals as an obvious hoax.

The "war crime" was a stunt engineered or abetted by a Norwegian doctor, Mads Gilbert, who was filmed narrating the bogus scenario for the videographer, supposedly the "victim's" brother, but in fact the owner of a Hamassupportive Web site." (sitert fra The National Post, 14. januar)

Og for et slikt bedrag for å lure verden til å tro at lidelsene var verre enn de virkelig var får legene nå Fritt Ord "Honnør". Ganske skremmende hvor ensrettet Norge egentlig er.

Ingen kommentarer: