torsdag, august 28, 2008

Syke hus - syk behandling

Sykehusene våre, som stadig får større bevilgninger de bruker enda fortere enn de får dem, skal nå omstruktureres. Helse Sør-Øst, eller Helse STØRST som det også kalles, har sendt ut høringssak om at de skal lage ny sykehusstruktur på Østlandet, også kalt Hovedstadsprosessen.

Men de har dårlig tid. Derfor vil de ha andres mening veldig fort. Det medfører at de ber lokalpolitikere mene noe veldig fort. Og når lokalpolitikere skal mene noe, blir noen, i dette tilfellet Oslo Rådhus, veldig usikre på hvem som skal mene noe.

Derfor oppstår følgende saksbehandling i Oslo:
  • Grunnet veldig kort og urokkelig høringsfrist fra Helse SØR-ØST blir dette en litt rotete greie.
  • Byrådsavdelingen som hensikt å orientere alle BU, de som har tid og lyst kan komme med en høringsuttalelse og de som ikke har tid må bruke partikanalen.
  • Deretter lager byrådsavdelingen et utkast til felles høringsuttalelse for Oslo kommune, denne skal behandles i helse- og sosialkomiteen og deretter opp i bystyret.
  • Dersom bystyret ikke rekker å behandle høringsuttalelsen vil komiteens innstilling sendes inn til Helse SØR-ØST og bystyrets innstilling ettersendes....

For sikkerhets skyld skaper dette litt uklarhet omkring behandlingen, så SV skal ha bedt om et notat som klargjør hvordan denne høringen skal gå for seg....

Hvorfor Helse STØRST sender en høring til de som er fratatt sykehusene (lokalpolitikerene), blant annet fordi man skulle få en bedre nasjonal sykehus struktur, er ikke godt å si.

Hvorfor dette haster, etter at Helse Øst og Helse Sør før de ble Helse STØRST erfarte at nesten alle forslag til nye strukturer ble stoppet av politisk ledelse i Helsedepartementet fordi folk skrek i avisen, er ikke godt å si.

Hvis Helse STØRST tror lokalpolitikere ikke vil skrike i avisen, fordi de kan ha fått mulighet til å si noe på Bystyrets talerstol, da har de ikke skjønt mye.

Og hvorfor Oslo ikke greier å finne ut hvordan de skal få ment noe..... Ja det må gudene vite.

Jeg gir blaffen i om jeg legges inn på Lørenskog eller Ullevål bare jeg får kvalitetsmessig god behandling. Vil heller dra til Elverum på en spesialavdeling som kan det de driver med enn å ha kort vei til alle behandlinger på ett sted. Men det eneste som er sikkert er at det kommer ikke til å bli resultatet.

Derimot er det stor sannsynlighet for at ordførere og formannskap i Engerdal, Rollag, Audnedal, Re, Aremark og sikkert noen BU-politikere vil frese og love full behandling på nærmeste lokalsykehus enten det ligger i Lillesand, Hønefoss, Tynset, Ski eller Moss.

Mye tid er brukt, lite vil endres og nye helseministre vil administrere større underskudd.

...Og pasientene - de kommer trolig til å stå i kø fortsatt.

Ingen kommentarer: