søndag, mars 04, 2007

Dissident + institusjon

Dissident er vanlig betegnelse på en person som aktivt motarbeider den etablerte oppfatning, politikk eller struktur. Mest kjent og vanlig brukt er uttrykket benyttet for politiske motstandere av diktaturer, og da spesielt det tidligere Sovjetunionen. Av de mest kjente dissidenter fra denne perioden var fysikeren Andrej Sakharov og forfatteren Aleksandr Solzjenitsyn.

En institusjon er en sosial arena der aktører samhandler. Aktørene kan ofte spille ulikeroller i samsvar med med formelle eller uformelle regler. Eksempler på institusjoner er familien, ...skolen, .... Institusjoner utgjør en viktig del av samfunnsvitenskapelige studier, ... En institusjon er et system av regler som styrer visse personer i deres valg av aktiviteter i forbindelse med visse andre personer eller visse gjenstander, og hele institusjonen inneholder ofte visse underinstitusjoner. Blant institusjonens medlemmer er det noen som har spesifikke roller eller embeter.
Hentet fra
http://no.wikipedia.org

Knut Olav Åmås omtaler i dag Blitz som "-en av de viktigste dissidenterinstitusjonene i det norske samfunn...", og han sier det er en tilsvarende funksjon ungdomshuset i Jagtvej 69 har.

Som det fremgår av ovenstående må dette dreie seg om institusjonalisert motstand mot politikk og struktur - snakk om "contradictions in terms".

Bare tanken på å sette Blitz, BZettere og ren ramp i samme bås som Sakharov og Solzjenitsyn opplever jeg som historieløst, respektløst og unødvendig.

De siste dagers kamper i København er neppe resultat av dissidentvirksomhet, institusjonsbygging eller nødvendig opprør. Det er ren ramp som vil beholde sine privilegier og offentlige bevilgninger i et samfunn som tilbyr dem utdannelse, jobb og retten til å si sin mening og velge sitt eget liv.

Kom ned på landejorden - du også Åmås.

Ingen kommentarer: