torsdag, desember 11, 2008

Når er diskriminering greit?

NRK og en rekke medier meldte 11. desember at Frelsesarmeens ungdomsorganisasjon mister statsstøtte på 1,2 millioner fordi organisasjonen diskriminerer på grunnlag av seksuell orientering. Dette er ikke nytt, og det er bra at staten stopper statsstøtte til organisasjoner som ikke følger grunnleggende regler mot diskriminering.

KRFs May Helen Molvær Grimstad kommenterer stopp i statsstøtten med at ” Departementet bør gjøre om vedtaket. En bør sikre at vi har en frihet i Norge som gjør at ulike organisasjoner får lov til å utvikle seg, og at demokratiet får fungere uten at politikere skal sensurere” (sitat).

Med dette sier Molvær Grimstad at man i demokratiets og organisasjonsfrihetens navn må få lov å drive aktiv diskriminering. Jeg utfordrer Molvær Grimstad til å klargjøre om hun mener myndighetene skal gi statsstøtte også til organisasjoner som utestenger jøder fra ledende verv.

Dersom Molvær Grimstad mener organisasjoner som utestenger jøder fra ledende verv ikke skal få statsstøtte, ber jeg henne begrunne hvorfor utestenging av homofile kan aksepteres, men ikke av jøder. Jeg vil også ha hennes begrunnelse for at stopp i støtte til organisasjoner som diskriminerer homofile er sensur, mens tilsvarende holdning overfor organisasjoner som diskriminerer jøder ikke er sensur.

1 kommentar:

Thorongil sa...

Men Krf er jo ein organisasjon som diskriminerer jøder sjølv. For å få tillitsverv i Krf må du vere kristen, men det treng du ikkje for å vere medlem. Dette gjer jo at Krf ville ha mista stønaden om dei hadde fått den frå BLD.