søndag, februar 04, 2007

Helsepyramidene

Tenk deg at du har en person som sitter på toppen, han sender ut brev til sine 5 nærmeste med beskjed om at her har du en sum penger. De 5 mottagerne skal sende en del videre til sine 5 nærmeste. Det han/hun ikke sender ut, skal tilbake til toppen ved årets slutt.

Slik går det gjennom flere ledd. Etter noen ledd er den egentlige beskjeden "Send en del av pengene til dine 5 nærmeste, og resten til den som står øverst på avsenderlisten".

Samtidig sitter den på toppen og beorder at pengene kun skal sendes innenfor et sytem som han/hun selv disponerer og kontrollerer. I spesielle tilfeller kan utsendte penger benyttes hos eksterne, godkjent av den på toppen.

I enhver annen sammenheng hadde dette blitt definert som en pyramide, og den vil åpenbart bryte sammen etter en viss tid. I Norge kalles dette Regionale Helseforetak, men konsekvensen er den samme: Systemet holder på å bryte sammen.

Hva gjør så ansvarlig minister med saken? Ministeren kunne bryte pyramiden ved å etablere et system der man har skilt bestiller- og utførerfunksjonen, og forlangt at beskjeden fra han/hun på toppen skal være: Her er en sum penger, for dette skal du sikre flest mulig den tjenesten du er ansvarlig for å levere. Kjøp til avtalt kvalitet fra hvem som helst som kan levere.

Det minsiteren velger å gjøre er å videreføre pyramiden, ved å slå 2 pyramider sammen til 1, slik at systemet kan leve videre en stund til. I tillegg utsetter hun sammenbruddet ved å putte nye 800 millioner inn pyramidene.

Så får vi andre se hvor lang tid det tar før Helse Sør-Øst kommer opp i samme uføre som Helse Øst og Helse Sør er i.

1 kommentar:

whistoslo sa...

Nå er vel tilfellet at Helse Øst aldri var i nærheten av å ha så dårlige kår som Helse Sør. Faktisk gikk både Helse Øst og de fleste av sykehusene der i balanse de siste årene. Det betyr likevel ikke at systemet er godt. Vi kan gjerne videreføre RHF'ene som sykehuseiere, men bestillerfunksjonen bør overføres til et sykehus direktorat, eller til en ny avdeling av NAV, som til syvende og sist tar svært store deler av regningene...