tirsdag, januar 06, 2009

Jeg er mer i tvil enn på lenge

Jeg vet ikke om det bare er meg det er noe galt med, eller om det er Norge som er ensporet. Jeg er meget usikker på om bildet vi får av verden og dens konflikter fra norske medier er riktig.

Jeg tviler på at all offisiell israelsk informasjon er riktig. Jeg har vært i Israel, jeg har sett muren. Jeg har erfart fordelen av å være hvit med blå øyne og rødt pass contra gylden i huden, ha brune øyne og grønne bilskilt.

Jeg er ikke i tvil om at forholdene på Gaza har vært og fortsatt er umenneskelige. Jeg er heller ikke i tvil om at forholdene har blitt værre enn nødvendig fordi Israel har stengt grensene.

Samtidig: Styret som har vært på Gaza de siste årene har vel ikke akkurat hatt fokus på helsestell, utdannelse og infrastruktur. Hamas-regimet har vel i større grad hatt fokus på å kaste ut andre palestiske makt-grupper, våpensmugling og retorikk mot naboen.

"Støtten til Hamas har økt" skriver norske medier. Da jeg besøkte et selvstyreområde i 2006 (før splittelsen mellom Hamas og Fatah, men etter at Hamas overtok regjeringskontorene) fikk jeg vite at lønn til offentlige ansatte kun ble utbetalt til offentlige ansatte som var Hamas-medlemmer, øvrige måtte dele de som var igjen i kassen. Fin måte å sikre seg støtte på.

"De skyter på sivile mål" sier norske leger og kjente palestina-aktivister. "Skoler brukes som baser, og det skytes mot israelske stillinger" sier andre. Man skal naturligvis ikke ta alt som sies i en krig for god fisk, men jeg har nok noe mer tiltro til treffsikkerheten hos Mossad enn norske politiske aktivister med bakgrunn fra AKP og Rødt.

Jeg kan ikke helt fri meg fra å forstå at israelerne er lei av å se ekstremister skyte raketter mot seg daglig i 8 år. Jeg forstår at unnlatelsen det er å ikke stoppe disse utskytingene fra palestinsk side tærer på tålmodighet og forhandlingslyst. Særlig når vi vet at myndighetene som sørger for at rakettangrepene fortsetter ikke bare har som målsetting å skape en palestinsk stat, men også å utslette Israel.

Jeg forstår godt at angrepene og bakkekrigen som ruller kan virke ut av proposjoner og inn i valgkampen. Forøvrig en valgkamp der vel omtrent alle partier har en general eller Mossad-agent som toppkandidat.

Men det er noe med at regimet på Gaza har hatt og har et fokus som er ekstremt, og de har benyttet alle pusterom til å forsterke og bygge ut sitt ekstreme nettverk og sine kontakter med andre fundamentalister. Jeg forstår at det gjør noe med den politiske virkelighet i Israel.

Jeg vil ikke bli tatt til inntekt for å rettferdiggjøre alt Israel foretar seg i disse dager. Men det er en del sider ved konflikten som kommer alt for lite frem. Det er noe med den erfaringen man har bygget opp med regimet på Gaza gjennom de siste årene. Det er noe med dem som finansierer Hamas. Det er noe med Hamas tilsvar, om trusler og drap og aksjoner i hele verden.

Det er en del sider som gjør meg i tvil - ennå jeg ikke er noen krigshisser eller forsvarer av drap på sivile.

3 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Israel er okkupant og israel er den agressive parten. At de som er okkupert og kjemper imot okkupasjonen utfører noen få myggstikk mot okkupantens landområder endrer slevsagt ikke på det.

Norske og internationale media burde ha skrevet langt mer om massakrene i Gaza og det langsomme folkemordet israel utfører. Det er mange områder i livet det er rom for tvil, men ikke i denne saken.

Kongen på Haugen sa...

Det har skjedd mye urett, derom er det ingen tvil. Og at det burde vært rettet mer fokus mot den humanitære katastrofen også lenge før denne invasjonen er det ikke tvil om.

Men en slik ærlig og redelig informasjon og medieomtale av den humanitære situasjonen på Gaza, ville trolig avdekket at både de første rundene med selvstyremyndigheter, og Hamas-regjeringen ikke nødvendigvis har hatt sin egen humanitære situasjon fremst i pannebrasken.

Og det er vel ikke slik at Israel har okkupert Gaza de siste årene. Tvert i mot har Israel på dette området trukket seg tilbake til 1967-grensene, og fjernet bosetningene som var etablert.

Etter det er det Hamas har latt rakkettangrepene fortsette, og de har fortsatt med sitt arbeid for å eliminere staten Israel.

Derfor greier jeg ikke være med i hylekoret

Amos Keppler sa...

Gaza er en ghetto. Egentlig har ikke israel trukket seg ut i det hele tatt. De har bare gitt seg selv bedre utsikt.

Du bør defintivt slutte deg til hylekoret.